Bilişim

Bilişim Sektörü

Teknolojik yeniliklerin ve değişimin süreklilik kazanması ile bilişim sektörü yönetiminin önemini artırmaktadır. Bu kapsamda bilişim sektörünün temel yapısı olan bilgi sistemleri, planlama, kontrol, analiz ve karar verme süreçleri için bilgi toplama, muhafaza ve yayma amacıyla birlikte çalışan ve kurumlarda stratejik karar alma sürecine yardımcı olan unsurlar (donanım, yazılım, insan) grubundan oluşmakta ve işletmelerin faaliyetlerinde sürekliliği sağlamaktadır.

Bilgi sistemlerine yönelik çözümler de, kurumsal bilgi yönetiminde kolaylık sağlamanın yanı sıra verimlilik ve güvenlik de sağlayarak operasyonel maliyetleri düşürmekte ve bilgi güvenliği sağlamaktadır.
Bilgi sistemleri çözümleri dahilinde yer alan önemli bir segment de güvenlik çözümleridir. Bilgi sistemleri ile entegre olarak çalışan güvenlik sistemleri dahilinde kameralar, dedektörler, geçiş kontrtol üniteleri ve biyometrik sistemler gibi unsurlar yer almaktadır. Bu doğrultuda bilgi sisteminde yer alan donanım, yazılım ve insan grubunun güvenliği, takibi ve kontrolü güvenlik çözümleri ile sağlanmaktadır.

Bilişim sektörüne yönelik teknolojik yenilikler ve değişim, akıllı Teknoloji çözümlerini de beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda eğitim, ulaşım ve üretim gibi pek çok alanda verimlilik sağlayan akıllı teknolojiler, farklılaşan ihtiyaçlara da cevap vermektedir.