Enerji

Enerji Sektörü

Üretimden, ulaşıma ve günlük yaşam faaliyetlerine kadar ihtiyaçlarımızın temel girdisi olan enerji, hem ülkemiz, hem de dünya açısından önemli bir sektör olarak şekillenmiştir. Enerji kaynağına olan talebin sürekli olarak artması, Ar-Ge ve inovasyonun ışığında verimli enerji çözümlerinin sağlanmasını bir ihtiyaç olarak beraberinde getirmiştir.

Enerji sektöründe gelişen bir olgu da çevreye karşı duyarlılıktır. Güneş ve rüzgar enerjileri bu kapsamda önemli bir yer tutmakta ve kullanımları artmaktadır. Yenilikçi yaklaşımlarla çevreye zararı olmayan yeni enerji üretim metodları da günümüzde önemli Ar-Ge faaliyetleri olarak yer almaktadır.