Savunma

Savunma Sektörü

Savunma Sanayii, bir ülkenin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü belirleyen önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda savunma sanayii, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak değişime, yeniliğe ve modernizasyona da sürekli ihtiyaç duymaktadır. Savunma teknolojileri kapsamında askeri yelek ve kıyafetlerden, silah sistemlerine birçok ürün segmentine sahip olan savunma teknolojileri yeniliğin ve modernizasyonun süreklilik kazandığı bir olgudur.

Savunma teknolojilerini denetim ve güvenlik kapsamında da önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda bomba imhadan kişi ve cisim tespit eden araçlara ve yazılımlara ihtiyaç duyulmakta ve askeri bazda güvenlik açık ve kapalı alanlarda sağlanabilmektedir. Mobil teknolojiler de bu doğrultuda başta sınır güvenliğinin sağlanması olmak üzere önemini artırmıştır.

Savunma ve güvenliğin yanı sıra korunma amaçlı teknolojiler ile hem sivil, hem de askeri boyutta müdahale ve korunma olanağı sağlayan çözümler savunma sanayii arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda NBC,KBRN (kimyasal,biyolojik,radyasyon,nükleer) saldırılara karşı korunma ve müdahale techizatlarına kadar pek çok ürün segmenti yer almaktadır.